info@nfpf.se

Fri pingstförkunnelse från Nyköping

Lyssna

Så nära men ändå så långt borta, eller så långt borta men ändå så nära

Drick livets vatten ur de gamla brunnarna

Guds vägar är ibland omvägar

Tillbaka till rötterna, del 1: Kristendomens A-B-C

Tillbaka till rötterna, del 2: Återvinn det andliga språket

Jesus är densamme

Driven av Guds kärlek

Läsa

De tio orden